معرفی شرکت

شركت صنعتي و خدمات مهندسي ايران (IESCO) یکی از معتبرترین و با سابقه ترین شرکت های تائيد شده و مجاز مهندسي ايمني و بازرسی فنی در ايران است که در حال حاضر در سطح وسيعي از صنایع دریایی و نفت و گاز فعال می باشد. بدون شک این شرکت بویژه از نظر تعداد کارشناسان و سطح تخصص و دانش در خاورمیانه بی نظیر می باشد. این فعالیت‌ها در زمینه مهندسی ایمنی، بازرسی ها و ممیزی های ایمنی آتش نشانی، فنی و تجهیزات بازرسی و صدور گواهینامه تجهیزات نجات جان، مدیریت HSE، طراحی و نصب و راه اندازی تجهیزات اعلام و اطفاء‌حریق، کشف گاز و تجهیزات ایمنی و آموزشهای ایمنی و آتش‌نشانی، بازرسي‌ها و آزمايشات غيرمخرب و سرویس و صدور گواهینامه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و فعالیت‌های مربوط به مبارزه با آلودگی در دریا می‌باشد.

آیسکو علاوه بر موارد فوق در امر آموزش نیز سرمايه گذاري سنگين نموده است. از نقاط قوت این شرکت برخوردار بودن از مجموعه كتب، مدارك و اطلاعات فني بسيار غني و كم نظير شامل مدارك موسسات مختلف رده بندي، مدارك فني سازمانهاي معتبر جهاني مانند NFPA، كليه مدارك IMO، مدارك فني سازندگان تجهيزات ايمني و آتش نشاني، ريز استانداردهاي مختلف از جمله API، BSI، ISO ، DIN ، IPS، Navships، ISGOTT و غيره و همچنین موسسه استاندارد ایران و مدارك فني شركتهای نفتی معتبر مثل Shell , Total و BP و استانداردهای کشور های پیشرفته مثل CFR امریکا و مقررات و استانداردهای کانادا ، استرالیا، انگلستان میباشد که بصورت روزمره مورد بهره برداری قرار گیرد. در مورد قوانین مرتبط با بازرسی و سرویس تجهیزاتی مثل قایق نجات، جانپناه بادی، تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و امثالهم IESCO در کمیته ایمنی سازمان بنادر حضور داشته و گهگاه به جلسات IMO کارشناس اعزام می نماید.
بدیهی است که مهم ترین مدارک مورد استفاده در انجام سرویس ها , کتب و مدارک ارائه شده توسط سازندگان مختلف تجهیزات ایمنی و آتش نشانی است.

شركت صنعتي و خدمات مهندسي ايران (IESCO) یکی از معتبرترین و با سابقه ترین شرکت تائيد شده و مجاز مهندسي ايمني و بازرسی فنی در ايران است که در حال حاضر در سطح وسيعي از صنایع دریایی و نفت و گاز فعال می باشد. بدون شک این شرکت بویژه از نظر تعداد کارشناسان و سطح تخصص و دانش در خاورمیانه بی نظیر می باشد. این فعالیت‌ها در زمینه مهندسی ایمنی، بازرسی ها و ممیزی های ایمنی آتش نشانی، فنی و تجهیزات بازرسی و صدور گواهینامه تجهیزات نجات جان، مدیریت HSE، طراحی و نصب و راه اندازی تجهیزات اعلام و اطفاء‌حریق، کشف گاز و تجهیزات ایمنی و آموزشهای ایمنی و آتش‌نشانی، بازرسي‌ها و آزمايشات غيرمخرب و سرویس و صدور گواهینامه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و فعالیت‌های مربوط به مبارزه با آلودگی در دریا می‌باشد.

آیسکو علاوه بر موارد فوق در امر آموزش نیز سرمايه گذاري سنگين نموده است. از نقاط قوت این شرکت برخوردار بودن از مجموعه كتب، مدارك و اطلاعات فني بسيار غني و كم نظير شامل مدارك موسسات مختلف رده بندي، مدارك فني سازمانهاي معتبر جهاني مانند NFPA، كليه مدارك IMO، مدارك فني سازندگان تجهيزات ايمني و آتش نشاني، ريز استانداردهاي مختلف از جمله API، BSI، ISO ، DIN ، IPS، Navships، ISGOTT و غيره و همچنین موسسه استاندارد ایران و مدارك فني شركتهای نفتی معتبر مثل Shell , Total و BP و استانداردهای کشور های پیشرفته مثل CFR امریکا و مقررات و استانداردهای کانادا ، استرالیا، انگلستان میباشد که بصورت روزمره مورد بهره برداری قرار گیرد. در مورد قوانین مرتبط با بازرسی و سرویس تجهیزاتی مثل قایق نجات، جانپناه بادی، تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و امثالهم IESCO در کمیته ایمنی سازمان بنادر حضور داشته و گهگاه به جلسات IMO کارشناس اعزام می نماید. بدیهی است که مهم ترین مدارک مورد استفاده در انجام سرویس ها , کتب و مدارک ارائه شده توسط سازندگان مختلف تجهیزات ایمنی و آتش نشانی است.

Copyright, IESCO. 2024©