دستگاه های رادیویی


- تامین و تجهیز دستگاه های مخابراتی, الکترونیکی, کامپیوتری, ناوبری و دستگاه های مرتبط با فن آوری اطلاعات (IT), انجام بازرسی ها و صدور گواهینامه در رابطه با تجهیزات رادیویی و مخابراتی شناورها, و ارائه خدمات مربوط به آموزش و انتقال تکنولوژی سیستم های مورد نظرCopyright, IESCO. 2024©