سیستم های اعلام و اطفاء حریق


- سرویس, تعمیرات, تغییرات, شارژ انواع سیستم ها و تجهیزات ثابت و سیار اطفاء حریق (از جمله CO2 , فوم , پودر شیمیائی و FM200 اسپرینکلر , MIST, Deluge و ...) و صدور گواهینامه.

- طراحی, نصب و راه اندازی, سرویس و تعمیرات سیستم های اعلام و اطفاء حریق, Gas Detection صنایع ساحلی و فرا ساحلی


Copyright, IESCO. 2024©