قایق های نجات


- انجام بازررسی, سرویس, تعمیرات و صدور گواهینامه بین المللی جهت جانپناه بادی (Life Raft) , انواع جلیقه های نجات (Work Vest) و (Inflatable's Life Jacket), لباس های غوطه وری (Immersion Suit) و کلیه تجهیزات نجات جان (Life Saving Appliances)

- انجام بازرسی های سالیانه و تست وینچ ها, داویت و صدور گواهینامه برای لایف بوت, Rescue Boat کشتی ها و سازه های دریایی و فراساحلی

- فروش قایق های نجات, جلیقه های نجات, حلقه نجات و سایر تجهیزات ایمنی دریایی, نجات جان (LSA) و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق


Copyright, IESCO. 2024©