تیم مدیریت


داریوش امیریگانه

داریوش امیریگانه

فرهاد فلاحی مدیر عامل شماره تماس:09121754112

فرهاد فلاحی

مدیر عامل

شماره تماس : 09121754112

فرهاد خاکبازمعاون فنی شماره تماس:09123408846

فرهاد خاکباز

معاون فنی

شماره تماس : 09123408846

مهرداد رضوانیمدیر انفورماتیکشماره تماس:09127784274

مهرداد رضوانی

مدیر انفورماتیک

شماره تماس : 09127784274

مجید پوراکبر مدیر طراحی و نصب شماره تماس:09121714359

مجید پوراکبر

مدیر طراحی و نصب

شماره تماس : 09121714359

سیامک بحرپیمامدیر عملیاتشماره تلفن:09128054536

سیامک بحرپیما

مدیر عملیات

شماره تلفن:09128054536

غلامرضا میهن زادهمدیر بازرگانی شماره تلفن:09121138530

غلامرضا میهن زاده

مدیر بازرگانی

شماره تلفن:09121138530

احمد سلیمیانمدیر مالیشماره تلفن:09121874360

احمد سلیمیان

مدیر مالی

شماره تلفن:09121874360

بهمن یاسمین شیرازی مدیر مرکز بندرعباس شماره تماس:09171619597

بهمن یاسمین شیرازی

مدیر مرکز بندرعباس

شماره تماس:09171619597

مرتضی قاسم حسینی مدیر مرکز بندر امام شماره تماس:09166534274

مرتضی قاسم حسینی

مدیر مرکز بندر امام

شماره تماس:09166534274

رضا آقابرارپورمدیر مرکز بندر بوشهر شماره تماس:09173678136

رضا آقابرارپور

مدیر مرکز بندر بوشهر

شماره تماس:09173678136

شهروز ارضی مدیر مرکز بندر انزلی شماره تماس:09127362978

شهروز ارضی

مدیر مرکز بندر انزلی

شماره تماس:09127362978

پویا مهری مدیر مرکز جزیره کیش شماره تماس:09179092484

پویا مهری

مدیر مرکز جزیره کیش

شماره تماس:09179092484Copyright, IESCO. 2020©