شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران (IESCO)

معرفی شرکت

شركت صنعتي و خدمات مهندسي ايران (IESCO) یکی از معتبرترین و با سابقه ترین شرکت های تائيد شده و مجاز مهندسي ايمني و بازرسی فنی در ايران است که در حال حاضر در سطح وسيعي از صنایع دریایی و نفت و گاز فعال می باشد. بدون شک این شرکت بویژه از نظر تعداد کارشناسان و سطح تخصص و دانش در خاورمیانه بی نظیر می باشد. این فعالیت‌ها در زمینه مهندسی ایمنی، بازرسی ها و ممیزی های ایمنی آتش نشانی، فنی و تجهیزات بازرسی و صدور گواهینامه تجهیزات نجات جان، مدیریت HSE، طراحی و نصب و راه اندازی تجهیزات اعلام و اطفاء‌حریق، کشف گاز و تجهیزات ایمنی و آموزشهای ایمنی و آتش‌نشانی، بازرسي‌ها و آزمايشات غيرمخرب و سرویس و صدور گواهینامه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و فعالیت‌های مربوط به مبارزه با آلودگی در دریا می‌باشد.

بیشتــر

معرفی شرکت

شركت صنعتي و خدمات مهندسي ايران (IESCO) یکی از معتبرترین و با سابقه ترین شرکت های تائيد شده و مجاز مهندسي ايمني و بازرسی فنی در ايران است که در حال حاضر در سطح وسيعي از صنایع مختلف از جمله سکوهای ثابت و سیار نفت و گاز و صنایع دریائی فعال می باشد. بدون شک این شرکت بویژه از نظر تعداد کارشناسان و سطح تخصص و کاردانی و دانش آنها در خاورمیانه بی نظیر می باشد. این فعالیت‌ها در زمینه مهندسی ایمنی، بازرسی ها و ممیزی های ایمنی آتش نشانی، فنی و تجهیزات نجات جان، مدیریت HSE، طراحی و نصب و راه اندازی تجهیزات اعلام و اطفاء‌ حریق، کشف گاز و تجهیزات ایمنی و آموزشهای ایمنی و آتش‌نشانی، بازرسي‌ها و آزمايشات غيرمخرب و سرویس تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و فعالیت‌های مربوط به مبارزه با آلودگی در دریا می‌باشد.

بیشتر


فعالیت ها و خدمات
درباره مامعرفی شرکت

شركت صنعتي و خدمات مهندسي ايران (IESCO) یکی از معتبرترین و با سابقه ترین شرکت های تائيد شده و مجاز مهندسي ايمني و بازرسی فنی در ايران است که در حال حاضر در سطح وسيعي از صنایع دریایی و نفت و گاز فعال می باشد . بدون شک این شرکت بویژه از نظر ...


بیشتــر >>

سوابق کاری

تجهیزات نجات جان
سیستم‌ها و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق
ممیزی جامع ایمنی و آتش نشانی
طراحی و تهیه نقشه جات و مدارک فنی


بیشتــر >>

Copyright, IESCO. 2024©